web
analytics
Çatı ve Oluk Kar-Buz Önleme Rezistans Kabloları | Form Mühendislik, Isıtıcı Kablo, Elektrikli Kar Buz Önleme Sistemleri

Çatı ve Oluk Kar-Buz Önleme Rezistans Kabloları

Yoğun kar yağışı ve donma çatı oluklarında donmaya sebep olarak eriyen kar veya yağmur suyunun oluklardan inmesine izin vermez. Bu sorundan ötürü dış çephede patlama veya çatıdan su alma gibi sorunlar ortaya çıkar. Bunları önlemek için çatı oluk ısıtma sistemi kullanılmalıdır.

Isıtıcı kablo diğer bir adıyla rezistans kablosu olarak da bilinir. Adından da anlaşılabildiği gibi ısı üretmek amaçlı kullanılır. Kablonun genel olarak tek amacı bulunduğu ortamı ısıtmak değildir. Kullanıldığı uygulama çeşidine göre ısıtma, mevcut ısıyı koruma veya kar buz önleme amaçlı kullanılabilir. Isıtıcı kablo kullanıldığı yere göre de izolasyon çeşidine sahiptir. Teflon, PFA gibi Fabrikasyon olarak terminasyon ve sonlandırma bağlantısı hazır halde temin edilen ısıtıcı kablolar olduğu gibi terminasyon ve sonlandırma bağlantısı yapılmayıp istenilen boylarda ayarlama yapıldıktan sonra yetkili teknik ekip tarafından bağlantısı yapılan kablolar mevcuttur.

Terminasyon ve sonlandırma bağlantısı hazır halde temin edilen ısıtıcı kablolar genel olarak seri dirençli ısıtıcı kablolar olarak adlandırılmaktadır. Terminasyon ve sonlandırma bağlantısı hazır halde temin edilmeyen sonrada yapılan kablolar ise self regulating, kendini sınırlayan, kendini düzenleyen ısıtıcı kablolar olarak sınıflandırılmaktadır. Her kablo elektrik kablosu, sinyal kablosu zamanla ısı üretir ama genel olarak ortamda bir yeri ısıtmak ve ya kar-buzu eritecek miktarlarda ısı üretmezler ısıtıcı kablolar ise asıl amaçları ısı üretmek olduğu için çevresine ısı yayarlar. Bu ısı termostat ve sensörlerle ortamda daha verimli kullanılabilecek şekilde ayarlanmaktadır. Isıtıcı kabloların sadece gerektiği durumda ısı vermesi için nem ve sıcaklık sensörleri kullanılır.

Bu sensörler sadece kar ve buzlanma koşulları oluşması durumunda ısıtıcı kablolara enerji verilmesini sağlarlar. Böylece ısıtıcı kablolar sürekli çalışmamış olur bu enerjinin daha verimli kullanılması açısından da önem arz etmektedir. Isıtıcı kabloların kullanıldığı yerlerde herhangi bir kaçak olması durumu göz önünde bulundurularak mutlaka sigorta ve kaçak akım rölesi ile kullanılması tavsiye edilmektedir. Form Mühendislik ısıtıcı kabloları son derece dayanıklı ve uzun ömürlere sahiptir. Genel olarak montajın doğru yapılması ve montaj sonrası gerekli izolasyon ve elektrik testlerinin yapılması durumunda bu garanti süreleri 20 yıla kadar uzamaktadır.

Montajı doğru yapılmış ısıtıcı kabloların ısınmaması durumunda mutlaka tekrar ısıtıcı kablo göz ile ve ölçüm aletleri kullanılarak teste tabi tutulması test sonucunda fabrikasyon veriler ile bu değerlerin örtüşmemesi durumunda ısıtıcı kablo yenisi ile değiştirilmelidir.