web
analytics
Heat Tracing - Isıtıcı Kablo | Form Mühendislik, Isıtıcı Kablo, Elektrikli Kar Buz Önleme Sistemleri

Heat Tracing – Isıtıcı Kablo

Rezistans Kablo;Endüstride; gaz, sıvı ve viskoz akışkanların donmaya karşı korunması, ısı kaybının önlenmesi veya ısıtılması ihtiyacı ile sıkça karşılaşılır.

Bu ihtiyaç her ortam ve işletmede, refakatçi sıcak su-buhar boruları veya elektrikli ısıtıcı kablolar ile giderilmektedir.

Son 40-50 yılda, endüstriyel tesislerdeısıtıcı kabloların ısıtma ve ısı izleme (heattracing) amaçlı kullanımı, buhar ve sıcak sulu sistemlere oranla sürekli bir artış göstermektedir. Bunun nedeni, modern ısıtıcı kabloların sağladığı güvenilirlik ve çok uzun ömürlü olmalarıdır. Ayrıca elektrik enerjisinin çok kolay denetlenebilmesi ve ısıtıcı kabloların bakım istememesi işletme giderlerinde büyük tasarruf sağlamaktadır.

Daha önemlisi, endüstriyel tesisler hızlı ve düşük maliyetli bir yolla kesintisiz çalışma olanağına kavuşur.

Endüstriyel Uygulamalarda Dört Tip Isıtıcı Kablo Kullanılmaktadır.

  • Kendini Sınırlayan (self-regulating) Kendinden Regüleli
  • Seri Dirençli Kablo
  • Sabit Güç Kablo
  • Mineral İzoleli Kablo

Isıtıcı kablo sektöründe çok fazla kablo çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi kendinden regüleli ısıtıcı kablolardır. Bu kablo türü genel olarak endüstriyel alanda çok fazla kullanılmaktadır. Diğer ısıtıcı kablo türlerine göre büyük avantajları vardır. Bunlardan en önemlilerinden biri istenilen boylarda kesilebilmesidir. Uygulamalarda ihtiyaca göre istenilen boylarda kesilebildiği için kablodan fire verilmemektedir. Kendinden regüleli kabloyu kullanmak için kabloya bazı işlemler uygulamak gerekir. Kablo istenilen boylarda kesilebildiği için kendinden regüleli kabloya enerji terminasyon bağlantısı ve sonlandırma bağlantısı yapılmadan enerji verilemez. Terminasyon bağlantısı kabloya enerji vermek için gerekli olan bağlantı şeklidir. Sonlandırma bağlantısı ise kendinden regüleli kablonun devreyi tamamlayıp ısınabilmesi ve dışarıdan herhangi bir sıvı girşi olmaması için gereklidir. 2 bağlantıda konusunda uzman teknik kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi taktirde kablonun yanması ve kullanılmaz hale gelmesi kaçınılmazdır. Her kendinden regüleli kablonun terminasyon bağlantısı ve sonlandırma bağlantısı yapıldıktan sonra çalışılabilirlik ve izolasyon testlerinin yapılması gerekir. BU testler sonucunda herhangi bir yerde kaçak ve istenilen akım değerlerinin alınmaması durumuna mevcut terminasyon bağlantısı ve sonlandırma bağlantısı çıkartılıp kablonun tekrar test aşamasına hazırlanması gerekir. Kendinden regüleli ısıtıcı kablonun da kendi içinde çok çeşitleri vardır. Kendinden regüleli kablolar kar buz önleme için kullanılırken mevcut sıcaklığı koruma ve endüstriyel tesislerde ısıtma amaçlı da kullanılmaktadır. Bu kablolar genel olarak kendinden regüleli düşük sıcaklık kabloları ve kendinden regüleli yüksek sıcaklık kabloları olarak sınıflandırılmaktadır. Kendinden regüleli düşük sıcaklık kabloları genel amaçlı ve kar buz eritme olarak kullanılabilir. Yüksek sıcaklık kabloları ise mevcut hattın sıcaklığının korunması ve kendinden regüleli kablonun yüksek sıcaklıklara maruz kalması durumunda kullanılır. Kendinden regüleli kabloların m de ürettikleri güçler genel olarak ortamın derecede olması durumunda belirtilen değerlerdir. Örnek olarak FSH-30 10 C ifadesi bu kendinden regüleli ısıtıcı kablonun 10 derecedeki birim metrede ürettiği gücü ifade etmektedir. Çünkü bu kendinden regüleli ısıtıcı kablolar farklı sıcaklık değerlerinde birim metrede farklı güçler üretmektedirler. Bu kendinden regüleli kablolar soğuk havalarda birim metre başına daha fazla güç üreterek ısı yayarlar. Sıcaklık arttıkça birim metre ürettikleri güç ve buna bağlı olarak yaydıkları ısı azalmaktadır.