+90 312 394 40 22 pbx

Isıtıcı Kablo SSS

Isıtıcı Kablo SSS

 1. 1
  Elektrikli ısıtıcı kabloya enerji vermeden önce çalışabilirlik testi yapabilir mi?

  Evet, yapabilirsiniz; Megaohmmetre ile ısıtıcı kabloya çalışabilirlik testi yapmak mümkündür, bunun için uygulamanız gereken gerilim değeri paralel ısıtıcı kablolar için 2000 V DC, mineral izoleli ısıtıcı kabloları için 1000 V DC’dir. Test sonucunda gerilim değeri sıfır noktasına düşmüyor ise ve aynı zamanda direnç değeri, paralel ısıtıcı kablolar için 10 MΩ dan büyük ve mineral izoleli ısıtıcı kablolar için de 100 MΩ dan büyük ise ısıtıcı kablonuz sağlamlık testini başarıyla geçmiş ve çalışabilir durumdadır.

 2. 2
  Megaohmmetre testi ısıtıcı kabloya hangi safhalarda uygulanır?

  Isıtıcı kabloya, izolasyondan önce ve sonra olmak üzere iki tane test yapılır. İlk test kablo kurutulduktan sonra sonlandırılarak yapılır ve test başarılı ise kutu bağlantı girişi yapılarak ikinci test için izolasyonun kapatılması beklenir, ikinci testte başarılı geçti ise ısıtıcı kablo devreye alınabilir ve enerjilenebilir durumdadır.

 3. 3
  Megaohmmetre’nin hangi terminalleri ölçüm için kullanılır?

  Megaohmmetre cihazınızın; problarından bir tanesi “Eksi (-)” bir diğeri ise “Artı (+)” terminallere takılır ve bu ikili çıkış ile ısıtıcı kablo testleri yapılır. Not: Cihazın toprak çıkış terminalini ısıtıcı kablo testi için kullanmayız.

 4. 4
  Megaohmmetre testi kendinden regüleli ısıtıcı kabloya (self regulating) nasıl uygulanır?

  İki tip test vardır; birinci test ile kablo montajı sırasında; kabloya hasar verilip verilmediği kontrol edilir, sonlandırmada kısa devre olup olmadığı kontrol edilir. İkinci testle de ısıtıcı kabloya izolasyon montajı sırasında hasar verilip verilmediği kontrol edilir.

  Birinci tip test;

  Isıtıcı kablonun faz ve nötr uçları kısa devre edilir ve cihazın prob uçlarından bir tanesi buraya takılır, ısıtıcı kablonun toprak ucu olarak kullanılan kablo üzerindeki bakır örgü ye ikinci prob takılarak test yapılır, test sonucu olumlu ise ısıtıcı kabloda ve kablo sonlandırmasında sorun yok anlamına gelir.

  megaohmmetre

  İkinci tip test: Isıtıcı kablonun toprak ucu cihazın prob uçlarından bir tanesine bağlanır, ikinci prob ucu ise boru izolasyon sac kaplaması ile direk temas ettirilerek test yapılır. Test sonucu olumlu ise bunun anlamı, ısıtıcıyı kabloya izolasyon montajı sırasında hasar verilmemiştir.

  megaohmmetre-1

  Isıtıcı kablonuzun sağlamlık testi her iki aşamada da sağlanıyor ise devreye alıp enerjilendirebilirsiniz.

 5. 5
  Megaohmmetre testi mineral izoleli ısıtıcı kabloya nasıl uygulanır?

  Mineral izoleli ısıtıcı kablo için uygulanacak olan test gerilimi 1000 V DC’dir ve bu gerilimde görmeniz gereken omaj değeri ise 100 M Ω‘a eşit veya büyük olmalıdır;

  • Birinci tip test: Isıtıcı kablonun iletken ucu ile kablonun dış kaplama kılıfı arasında yapılır.

  megaohmmetre-test

  • İkinci tip test; faz ve nötr iletken uçları arasında yapılan test tipidir.

  megaohmmetre-test-1

 6. 6
  Elektrikli ısıtıcı kablonun arızalı olduğunu nasıl anlarım?

  Öncelikle sistem devreye alınmadı ise ısıtıcı kabloya uyguladığınız Megaohmmetre testleri sırasında ortaya çıkacaktır. Bu safhadan sonra meydana gelen arızaları ısıtma sistemi kontrol panosundan anlayabilirsiniz, şöyle ki; ısıtıcı kabloya besleme çıkışı veren ilgili devrenin kaçak akım rölesi atar ve bu size kontrol devresi üzerinden arıza olarak yansır ve panodan görsel olarak görebilirsiniz. Eğer RS485 ile panodan sinyal alma sistemi yaptırdıysanız, bunu kontrol merkezinizden de görebilirsiniz. Kaçak akım rölesi atmış ise; bunun anlamı ısıtıcı kabloda arıza vardır veya kaçak akım rölesinin kendisi arızalıdır, bu durumu kontrol etmek için ilgili devre enerjisi kesilerek pano içerisinde güç kablosu çıkışı üzerinden veya ilgili devrenin mahallinde ısıtıcı kabloya megaohmmetre testi uygulayarak sonuca ulaşabilirsiniz.

 7. 7
  Isıtma sistemi kontrol panosunda kaçak akım rölesinin atması ne anlama gelir?

  Isıtıcı kablo arızalı olabilir, kaçak akım rölesinin kendisi arızalı olabilir ya da ısıtıcı kablonun ilgili kutu kapağı tam kapatılmamış veya kutu yönü ters olarak montaj edilmiş ise; kutu su almış olabilir. Bu durumların hepsi pano devresinin sahada beslediği kutular üzerinden kontrol edilmesi gerekmektedir, ısıtma sisteminizde herhangi bir sorun tespit etmediyseniz kaçak akım rölesini değiştiriniz.

 8. 8
  Isıtıcı kablo ne tür arıza verir?

  Isıtıcı kablo, dış etkenler göz ardı edildiğinde arıza vermesi çok zordur, ancak arızalı olması durumunda aşağıdaki etkenleri değerlendirebilirsiniz;

  Kendinden regüleli ısıtıcı kablo (self regulating) ailesi için; ısıtıcı kablo izolasyon yapımı sırasında vida ile delinmiş olabilir, ısıtıcı kablo sonlandırmasında kısa devre olabilir.

  Mineral izoleli ısıtıcı kablo grubu için; soğuk ve sıcak uçların birleştiği nokta, dış etkenlerden gelen zarar sonucu kırılmış olabilir. Mineral izoleli ısıtıcı kablonun güç bağlantı uçları çok hassastır, eğer bu hassaslık göz ardı edilerek kutu bağlantısı yapıldı ise, bağlantı uçları kırılmış olabilir.

 9. 9
  Kendinden regüleli ısıtıcı kabloların noktasal olarak arıza tespitini nasıl yaparım?

  Elinizde ısıtıcı kablolar için özel tasarlanmış olan arıza tespit cihazı Det-3000 mevcut ise hasarlı noktayı metresel olarak tespit edebilirsiniz. Eğer elinizde bu cihaz mevcut değil ise sırası ile aşağıdaki testlerden olması ihtimalini düşündüğünüz durumlardan birini uygulayabilirsiniz.

  1. Isıtıcı kablonun faz ve nötr iletkenleri arasında kısa devre var ise; bu şekilde bir arıza durumu düşünüldüğünde ısıtıcı kablonun sadece gaz ve nötr uçlarından bakınız. Resim-1, direnç ölçümü yapılarak gerekli olan bilgiler toplanır ve aşağıdaki formül 1.1 ‘ı kullanılarak hesaplanan arıza noktası yaklaşık olarak A noktasından B noktasına doğru, kablonun toplam uzunluğu üzerinden yüzdesel olarak ifadesidir.
   NOT: A noktasını kutu tarafı olarak, B noktası ise kablo sonlandırma kısmı olarak düşünülmüştür.

  D = A / (A+B) * %100 (Formül 1.1)

  isitici-kablo-test

  Resim-1: Faz ve Nötr arası kısa devre olmuş ısıtıcı kablo.

  Örnek-1

  A=1,2 ohms
  B=1,8 ohms

  Arıza noktası: D = 1,2/(1,2+1,8)*100=%40 arıza noktası toplam
  Kablo boyunun A tarafından B tarafına doğru yaklaşık olarak %40’da dır.

  1. Isıtıcı kablonun dış kılıfında hasar meydana gelmiş ve toprak ucu kısa devre olmuş ise; bu şekilde bir arıza durumu düşünüldüğünde ısıtıcı kablonun iletken uçları kısa devre edilir ve direnç ölçümü yapacağınız cihazın bir ucunu buraya diğer ucunu ise toprak olarak kullandığımız örgüye takarak ölçüm yaparız; bakınız Resim-2. Ardından elde ettiğimiz değerleri yukarıda 1. bölümde kullanmış olduğumuz formül 1.1’i kullanarak hesaplanan arıza noktası yaklaşık olarak A noktasından B noktasına doğru, kablonun toplam uzunluğu üzerinden yüzdesel olarak ifadesidir.

  NOT: A noktasını kutu tarafı olarak, B noktası ise kablo sonlandırma kısmı olarak düşünülmüştür.

  isitici-kablo-test-1

  Resim2: Kablo dış kılıfında hasar meydana gelen ısıtıcı kablo

   

  1. Isıtıcı kablonun koptuğunu ya da büyük bir zarar aldığı düşünüldüğünde; bu şekilde bir arızanın meydana geldiği düşünülür ise ısıtıcı kablo iletken uçlarının direnç değeri ilgili cihaz ile Resim-3 deki gibi ölçülerek, veriler toplanır ve aşağıdaki verilen formül 1.2 kullanılarak hesaplanan arıza noktası yaklaşık olarak A noktasından B noktasına doğru, kablonun toplam uzunluğu üzerinden yüzdesel olarak ifadesidir.
   NOT: A noktasını kutu tarafı olarak, B noktası ise kablo sonlandırma kısmı olarak düşünülmüştür.

  D = (1/A) / (1/A + 1/B) * %100 (Formül 1.2)

  isitici-kablo-test-2

  Örnek-2
  A=100 ohms
  B=25 ohms

  Arıza noktası = D = (1/100) / (1/100 + 1/25) * %100 = %20 arıza noktası toplam

  Kablo boyunun yaklaşık olarak A tarafından B tarafına doğru %20’de’dir.

 10. 10
  Self regulating ısıtıcı kablolarının tamirini nasıl yapabilirim?

  Self regulating ısıtıcı kablolarda meydana gelebilecek iki tip arıza mevcuttur. Bunlardan birisi kablonun hasarlı olma durumu, diğeri ise sonlandırma kitinde kısa devre olmasıdır.

  • Arıza ısıtıcı kabloda ise; arızalı olarak tespit ettiğiniz noktadan ısıtıcı kablonuzu keserek ek kiti uygulaması yapınız. Bunun ardından yeniden megaohmmetre testi yaparak uygulamasını yaptığınız ek kitinin doğru bir şekilde kurulduğunu test ediniz.
  • Arızanız sonlandırmada ise; ısıtıcı kablonuzun sonlandırma kitinin bulunduğu noktayı açınız ve bu noktadan megaohmmetre testini tekrar ediniz. Eğer arıza burada ise test sonucunuz olumlu çıkacaktır ve akabinde kabloyu yeniden sonlandırınız.

   

  NOT: Kutu kısmından ısıtıcı kablo faz ve nötr uçlarını kısa devre ediniz ve toprak ucunu boşta bırakarak megaohmmetre testini uygulayınız; aksi halde testiniz açık devre sonucu verecektir.

 11. 11
  Isıtıcı kabloya ilgili ölçümleri yaptım ve izolasyonu açtım ancak arızalı noktayı tespit edemedim?

  Böyle bir durumla karşılaştıysanız hasarlı noktanızın birden fazla olma ihtimali yüksektir bu durumda yapmanız gereken izolasyonu açtığınız noktadan veya ısıtıcı kablonuz uzun ise orta noktasından kabloyu keserek, ayrılan parçaların her iki tarafına da ayrı ayrı megaohmmetre testi uygulayınız. Kablo parçalarınızdan biri arızalı değil ise diğer arızalı olan kısma Det-3000 veya diğer arıza tespit testlerini uygulayarak yeniden arıza noktası belirleyerek ilgili noktanın izolasyonunu açınız. Bu işlemi arıza tespitini yapana kadar devam ettirmeniz gerekmektedir.

  ”Megaohmmetre testi yapmadan önce keserek ayırdığınız her ısıtıcı kablo parçasının son kısımlarından kablonun faz ve nötr iletkenlerini kısa devre ediniz ve toprak ucunu ise boşta bırakınız, aksi takdirde testiniz sonuç vermeyecek ve cihaz size açık devre bilgisi verecektir”

  NOT: Arıza tespiti yapıldıktan sonra; ısıtıcı kabloya iki taneden fazla ek kiti yapmanın sakıncalı olduğundan dolayı ilk olarak; kablo sağlam kısımları arasına yeni ısıtıcı kablo çekilerek iki tane ek kiti kullanılıp sağlam parçaların birleştirilmesi gerekmektedir. İkinci olarak arızalı kısım başta veya sonda birden fazla ise arızalı kısmın sağlam kablodan ayrılarak bir tane ek kiti vasıtası ile kalan arızalı kısma yeni ısıtıcı kablo çekilmesi gerekmektedir.

 12. 12
  Isıtıcı kablo testleri nasıl yapılır ?

  Test 1 – İletken Direnci

  isitici-kablo-olcum

  Direnç testini gerçekleştirmek için, multimetrenizi direnç ölçümü için ayarlamanız ve iki güç kablosu arasında bir ohm okuması yapmanız gerekir (120 V güç kabloları siyah ve sarı / 240 V siyah ve kırmızıdır) .

  İki güç kablosunda alınan ohm okuması, makara üzerinde yazılı değerden önemli ölçüde (% 10 veya daha fazla) farklılık gösteriyorsa, bu şu anlama gelir:

  • kablo hasar gördü,
  • ölçüm cihazı doğru ayarlanmamış,
  • ya da sadece kalibrasyon dışıdır.

  Test 2 İletken ve Zemin Örgü Sürekliliği

  isitici-kablo-olcum-2

  Isıtıcı kablo, bir toprak örgüsü ile korunmaktadır. Bir elektrik yalıtkanı, örgü ile iki iletken arasındaki herhangi bir teması önler. Örgü ile iki iletken arasında temas olmadığından emin olmak için bir süreklilik testi yapmalısınız.

  Multimetrenizin süreklilik testi (sesli uyarı logosu) işlevini kullanarak, kablonuzu örgü ile iki güç kablosundan biri arasında test edin.

   • Süreklilik yoksa (test başarılıysa), multimetre kullanılan cihaza bağlı olarak “aşırı yük” için ” OL ” veya “sonsuzluk” için ” I ” gösterecektir .
   • Aksi takdirde, test başarısız olursa, ne ” OL ” ne de ” I ” görüntülenmeyecek ve bir uyarı sesi duyulacaktır.

  Test 3 İzolasyon Direnci

  isitici-kablo-direncAkım kaçağı genellikle zorunlu toprak arızası devre kesicisi “GFCI” (yani
  entegre GFCI’ya sahip bir termostat veya panel montajlı GFCI) tarafından tespit edilir. Bir akım kaçağı tespit edildiğinde, GFCI devreyi açar ve böylece yerden ısıtma sistemini devre dışı bırakır.

  Yalıtım direnci testini gerçekleştirmek için, örgü ile iki güç kablosundan biri arasında bir yalıtım ölçümü yapmak için “megger” olarak da bilinen bir megohmmetre (MΩ) kullanmanız gerekir.

   • Megohmmetre aralığının 1000 V olarak ayarlandığından emin olun.
   • İzolasyon direnci ölçümü1 gigaohm’a (GΩ) eşit veya daha büyük olmalıdır ; 1 GΩ = 1000 MΩ.

  Test 4 – Sıcaklık Sensörü
  isitici-kablo-sicaklik-sensoru

  Sensörlerin doğruluğunu onaylamak için bir multimetre kullanarak zemin sıcaklık sensörlerini test edin .

  • Multimetreyi direnç için 10K Ω +/- 2’ye (oda sıcaklığında) ayarlayın ve sensör uçları arasında bir okuma yapın. Direnç, sıcaklığa göre değişecektir (yani, sensör ne kadar soğuksa direnç o kadar yüksek olur).

  Ölçülen değerleri beklenen değerler tablosu ile karşılaştırın.

Yerden Isıtma SSS

 1. 1
  Neden elektrikli yerden ısıtma seçilmeli?

  • Estetik açıdan hoş – gizli.
  • Isıtma üniteleri, kanal çıkışları vb. için iç alan kaybı olmaz.
  • Çocukların dokunabileceği sıcak yüzeyler yok. Fiş, kablo veya açıkta anahtar bulunmaz.
  • Ayrı ayrı termostat kontrollü alanlar.
  • Duman, toz veya hoş olmayan kokular yok. Astım Vakfı tarafından şiddetle tavsiye edilir.
  • Dokunulduğunda soğuk olabilen kiremitli alanlar bir konfor kaynağına dönüşüyor.
  • Yerdeki çocuklar ve evcil hayvanlar için idealdir.
  • Bakım endişesi yok.

  Isıtıcı kablo sistemi bozulacak kadar sıcak çalışmaz ve aşınacak hareketli parça yoktur. 25 yıl garanti desteğine sahipsiniz.

 2. 2
  Hangi alanlar ısıtılmalı?

  Buna sadece siz karar verebilirsiniz. Ancak ana hususlar şunlar olacaktır:

  • Yerel iklim.
  • Siz ve diğer ev sakinleri soğuğu ne kadar hissediyor?
  • Zemin kaplamalarının türü.
  • Bütçeniz.

  Öncelikler genellikle önce banyolar, ardından fayans döşeli yaşam alanları, ardından yatak odaları.

 3. 3
  Ya ısıtıcı kablo hasar görürse?

  Bina inşaatı tamamlandıktan sonra, hasar sorunları çok nadirdir. Kablo ilk kurulumda ve bağlantıda test edilir. Isıtıcı kablolar delinmediği ve kopmadığı sürece 25 yıl garantilidir.

  Neyse ki, hasar meydana gelirse, yeri bulmak için özel ekipman ve tekniklere sahibiz. Isıtıcı kablonun etrafına küçük bir hendek kazılır ve kablo yeniden birleştirilir.

 4. 4
  Isıtmalı zeminler için zemin kaplamaları?

  Elektrikli yerden ısıtma ile her kategoride yer kaplaması başarıyla kullanılmıştır. Bununla birlikte, alışılmadık ölçüde kalın ahşap, mantar veya diğer yalıtım örtüleri kontrol edilmelidir. Form Mühendislik, çalışma sıcaklığı bilgileri konusunda yardımcı olabilir ve bu durumda üretici, uygunluk konusunda son söze sahip olmalıdır. Çoğu kaplamanın altında, beton güneşte dışarıdaki patikanız veya çoğu oda ısıtıcısının yanındaki zemin kadar neredeyse ısınmaz. Sıcaklık geniş bir alandan yayıldığından, sıcaklıklar orta düzeydedir ve yüzeyde 28 ° C yaygındır.

 5. 5
  Zeminin ısınması ne kadar sürer?

  Zemin katın üstündeki şapta bir saat içinde sıcaklık hissedilir. Tabii ki daha sonra daha hızlı soğur.

  Kontrollü tarife sistemlerinin tatmin edici bir şekilde çalışması için depolama gerektiğinden, kablo taban döşemesine veya bir kum / çimento şapına gömülür ve ısınma süresi birkaç saattir. Isı yalıtımı, bu kurulumlarda sıcaklık stabilitesini sağlar.

 6. 6
  Üst katlar için yerden ısıtma?

  Aşağıda açık olan tüm asma kat seviyeleri aşağıya doğru ısı kaybedecektir. Halı, mantar ve parke gibi yalıtım tipi zemin kaplamaları, beton sıcaklığını fazladan 12°C artırarak sorunu artırır. Aşağıdaki havaya açıksa, bu plakaların alt tarafı yalıtılmalıdır. Form Mühendislik, mevcut pratik yöntemler konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Döşemenin alt tarafı ısıtma gerektiren bir alana bakarsa, aşağıda yalıtılması gerekmeyebilir. Ana yerden ısıtma sitemizde ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri kapsar.

 7. 7
  Kış bahçeleri için yerden ısıtma?

  Yeni mimari projelerde büyük balkonlar veya kış bahçeleri yapılmaktadır. Cam balkon veya pvc ile kapatılmış bu alanlarda kışın ev konforunu yaşamak için elektrikli yerden ısıtma yapılmaktadır. Elektrikli yerden ısıtmada kullanılacak olan ısıtıcı kablolar, iklim ve balkon izolasyonuna göre seçilmelidir. Termostat ile kontrol edilen ısıtıcı kablolar, sizlere yıllarca oda konforu sağlamak için dizayn edilmiştir.

SWITCH THE LANGUAGE
Form Mühendislik

Form Mühendislik, 1992 yılında çağdaş mühendislik çözümleri sunmak amacıyla kurulmuş ve çalışma konuları olarak her zaman yenilikçi alanları seçmiştir. Isıtıcı kablo ile çatı oluklarında buzlanmanın önlenmesi uygulamaları, rule iniş yapılan helikopter pisti ve iniş aydınlatması uygulamaları gibi zamanında daha önce Türkiye’de hiç yapılmamış uygulamalara imza atılmıştır. Yenilikçi ve sonuç odaklı çözümlerden elde edilenebilinirlik ile Türkiye’de daha önce sadece yurt dışı firmalarının uygulamasını yaptığı heat tracing sistemi, en zor uygulama alanı olan rafinerilerde uygulanmıştır. Heat tracing alanında Türkiye’de faaliyet gösteren ilk firma olan Form Mühendislik yaklaşık çeyrek asırda sayısız heat tracing, yol-rampa ısıtma ve çatı-oluk kar buz önleme projesi gerçekleştirmiştir.