+90 312 394 40 22 pbx

Çatı ve Oluk Kar Buz Önleme Isıtıcı Kabloları

Kar-Buz Önleme Isıtıcı Kabloları

Çatı Isıtma, Oluk Isıtma

Yoğun kar yağışı ve donma çatı oluklarında donmaya sebep olarak eriyen kar veya yağmur suyunun oluklardan inmesine izin vermez. Bu sorundan ötürü dış cephede patlama veya çatıdan su alma gibi sorunlar ortaya çıkar. Bunları önlemek için çatı oluk ısıtma sistemi kullanılmalıdır.

Isıtıcı kablo diğer bir adıyla rezistans kablosu olarak da bilinir. Adından da anlaşılabildiği gibi ısı üretmek amaçlı kullanılır. Isıtıcı kablonun genel olarak tek amacı bulunduğu ortamı ısıtmak değildir. Kullanıldığı uygulama çeşidine göre ısıtma, mevcut ısıyı koruma veya kar buz önleme amaçlı kullanılabilir. Isıtıcı kablo kullanıldığı yere göre de izolasyon çeşidine sahiptir. Teflon, PFA gibi fabrikasyon olarak terminasyon ve sonlandırma bağlantısı hazır halde temin edilen ısıtıcı kablolar olduğu gibi terminasyon ve sonlandırma bağlantısı yapılmayıp istenilen boylarda ayarlama yapıldıktan sonra yetkili teknik ekip tarafından bağlantısı yapılan kablolar mevcuttur. Terminasyon ve sonlandırma bağlantısı hazır halde temin edilen ısıtıcı kablolar genel olarak seri dirençli ısıtıcı kablolar olarak adlandırılmaktadır. Terminasyon ve sonlandırma bağlantısı hazır halde temin edilmeyen sonrada yapılan kablolar ise self regulating, kendini sınırlayan veya kendini düzenleyen ısıtıcı kablolar olarak sınıflandırılmaktadır. Her elektrik kablosu, sinyal kablosu zamanla ısı üretir ama genel olarak ortamda bir yeri ısıtmak veya kar-buzu eritecek miktarlarda ısı üretemezler. Isıtıcı kablolar ise asıl amaçları ısı üretmek olduğu için çevresine ısı yayarlar. Bu ısı termostat ve sensörlerle ortamda daha verimli kullanılabilecek şekilde ayarlanmaktadır. Isıtıcı kabloların sadece gerektiği durumda ısı vermesi için nem ve sıcaklık sensörleri kullanılır. Bu sensörler sadece kar ve buzlanma koşulları oluşması durumunda ısıtıcı kablolara enerji verilmesini sağlarlar. Böylece ısıtıcı kablolar sürekli çalışmamış olur bu enerjinin daha verimli kullanılması açısından da önem arz etmektedir. Isıtıcı kabloların kullanıldığı yerlerde herhangi bir kaçak olması durumu göz önünde bulundurularak mutlaka sigorta ve kaçak akım rölesi ile kullanılması tavsiye edilmektedir. Form Mühendislik portföyünde bulunan ısıtıcı kablolar son derece dayanıklı ve uzun ömürlere sahiptir. Genel olarak montajın doğru yapılması ve montaj sonrası gerekli izolasyon ve elektrik testlerinin yapılması durumunda bu garanti süreleri 20 yıla kadar uzamaktadır. Montajı doğru yapılmış ısıtıcı kabloların ısınmaması durumunda mutlaka tekrar ısıtıcı kablo göz ile ve ölçüm aletleri kullanılarak teste tabi tutulması test sonucunda fabrikasyon veriler ile bu değerlerin örtüşmemesi durumunda ısıtıcı kablo yenisi ile değiştirilmelidir. Çatı-Oluk Isıtma Uygulamalarında iki tip ısıtıcı kablo kullanılmaktadır.

  • Kendinden Regüleli Isıtıcı Kablo (Self-Regulating Heating Cable)
  • Seri Dirençli Isıtıcı Kablo (Serial Resistance Heating Cable)

Kendinden Regüleli Isıtıcı Kablolar

İleri karbon ve polimer teknolojisi uygulanarak yapılan (self regulating) kendini sınırlayan ısıtıcı kablolardır. Elektrik akımı, kablo iletkenleri arasındaki iletken polimer çekirdeğinden geçerken ısı üretilir. Ortam sıcaklığı düştüğünde, çekirdekten geçen elektriksel yol sayısı artar ve daha fazla ısı üretilir. Tersine, sıcaklık yükseldikçe, çekirdeğin yapısından dolayı daha az elektriksel yol verir ve daha az ısı üretilir. Bu çekirdek yapısı sayesinde kablo fazla ısınmaz, elektriksel avantaj sağlar ve yanmayı önler.

Seri Dirençli Isıtıcı Kablolar

Seri dirençli ısıtıcı kablolarda enerji taşıyan kısım ile ısı üreten kısım aynı olup krom-nikel teldir. Bu kablolar değişik dirençlerde üretilebilirler. Bu kabloların dirençleri, boyları ile doğrudan orantılıdır istenilen güç değerine göre belirli direnç diğerlerine göre belli metrelerde kesilebilir.

Üzerlerinden geçecek akım değerlerinin aşırı yükselmesini önlemek için, kullanılabilecekleri minimum bir uzunluk sınırlaması mevcuttur. Tek iletken ve çift iletkenli olmak üzere iki tip seri dirençli kablo (serial resistance cable) vardır. Tek iletkenli kabloların bir ucundan faz diğer ucundan nötr bağlantısı yapılacak şekilde üretilmiştir. Çift iletkenli seri dirençli kablolarda ise tek uçtan faz ve nötr bağlantısı yapılarak bağlantı kolaylığı sağlar.

SWITCH THE LANGUAGE
Form Mühendislik

Form Mühendislik, 1992 yılında çağdaş mühendislik çözümleri sunmak amacıyla kurulmuş ve çalışma konuları olarak her zaman yenilikçi alanları seçmiştir. Isıtıcı kablo ile çatı oluklarında buzlanmanın önlenmesi uygulamaları, rule iniş yapılan helikopter pisti ve iniş aydınlatması uygulamaları gibi zamanında daha önce Türkiye’de hiç yapılmamış uygulamalara imza atılmıştır. Yenilikçi ve sonuç odaklı çözümlerden elde edilenebilinirlik ile Türkiye’de daha önce sadece yurt dışı firmalarının uygulamasını yaptığı heat tracing sistemi, en zor uygulama alanı olan rafinerilerde uygulanmıştır. Heat tracing alanında Türkiye’de faaliyet gösteren ilk firma olan Form Mühendislik yaklaşık çeyrek asırda sayısız heat tracing, yol-rampa ısıtma ve çatı-oluk kar buz önleme projesi gerçekleştirmiştir.