web
analytics
Çatı Oluk Isıtma | Form Mühendislik, Isıtıcı Kablo, Elektrikli Kar Buz Önleme Sistemleri

Ülkemizde bilindiği üzere bazı bölgeler kış mevsimini sert geçirmektedir. Zamanında önlenmeyen mimarı hatalar ve mühendislik hatalarından dolayı çatı olukları ve çatılar kar ve buzlanma nedeni ile zarar görüp çökmektedir. Geçmişte kar ve buzlanmayı önlemek için bir çok çalışma yapılmıştır, tuzlama, kimyasal madde dökümü vb. fakat bunların hepsi problemi engellemek yerine probleme geçici çözüm olmuş hatta bazı uygulamalar yapıya zarar vermiştir.

Elektrikli ısıtıcı kablo ile çatı oluk ısıtma sistemleri ile çatı ve oluğa hiçbir zarar verilmemektedir. Geçici bir çözüm yolu olmamakla beraber uzun yıllar kar ve buzlanmanın olmadığı bir uygulama biçimidir. Oluk içerisinde serilen Isıtıcı kablo ile çatı oluklarını ısıtarak kar buzlanmanın önüne geçinilebilmektedir. Bu sistemin devamlı olarak çalışmaması için 2 adet sensör kullanılır. Bu sensörler nem ve sıcaklık sensörleridir. Nem sensörü ortamda nem oluştuğunda devreye girer sıcaklık sensörü ise ortamda sıcaklık termostatda ayarlanan değerin altında düştüğünde devreye girer ancak bu sensörlerin ikisininde aktif olması durumunda sistem çalışarak çatı oluklarında kar ve buzlanma engellenmiş olur.

Bu sensörlerden sadece birinin çalışması durumunda çatı oluklarında kar buzlanma olmayacağı için sisteme enerji verilmez ve böylelikle çatı oluklarında ısıtma sistemi devrede olmaz. Çatı oluk ısıtma sisteminde en önemli nokta çatı oluklarının taban genişliğine uygun olarak sistemin dizayn edilmesidir. Örnek olarak oluk genişliğinin 30 cm olduğu bir olukta çatı ısıtma sistemi için kullanılacak ısıtıcı kablo  2-3 sıra olmalıdır aksi durumda 1 sıra ısıtıcı kablo kullanılırsa sadece 15 cm kısımda kar ve buzlanma olmayacak diğer bölgelerde buzlanma devam edecek. Oluk ısıtma sistemleri bina ömrü için de çok önemlidir. Kar ve buzlanma zamanla bina yapısını bozmaktadır. Buzlanmanın etkisi ile bina dış yapısı kırılgan yapıya dönüşmektedir ve akabinde erimesi sonucu kırılgan olan yapının bina içerisinde su akışı olmaktadır bu da binaya çok ciddi zararlar vermektedir. Bu zararları önlemek oluk ısıtma sistemleri ile mümkün olup binanızın daha çok uzun yıllar zarar görmeden ilk günkü gibi kalmasına yardımcı olur. Oluk ısıtma sistemleri ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çatı Oluk buzlanma don önleme çalışmalarımızı görmek için tıklayınız.